Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Uczniowie naszej szkoły


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5-latkówODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 6-latków
KLASA I


KLASA II


KLASA III


KLASA IV


KLASA V


KLASA VI