Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Informator

INFORMATOR NR 01/2018/2019

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczne Gimnazjum

w Gołkowie

 

 

 

Gołkowo 26, 87-320 Górzno

kom. 509 329 449

www.gim-golkowo.pl.tl/ sp.gim.golkowo@op.pl

 

Dyrektor

Stanisław Seligmann

Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Wicedyrektorzy:

Elżbieta Dzieniszewska (Szkoła Podstawowa)

Ewa Chyżyńska (Gimnazjum)

 

Sekretariat

Alina Majkowska

 

 

Biblioteka

Elżbieta Dzieniszewska

Psycholog

Magdalena Markowska

Logopeda

Magdalena Nowakowska

Ewelina Moczkowska

Pielęgniarka

Mirosława Belkiewicz

tel. 56 49 55 710

 


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia”
jest organizacją pożytku publicznego

 

Rozliczając swoje dochody za rok 2018r. każdy może  przekazać
1% podatku naszej szkole.

KRS nr 0000310716

cel szczegółowy: szkoła w Gołkowie

nr konta do wpłat: 62 9484 1150 2213 1301 6085 0003

Za dotychczasowe wpłaty wszystkim serdecznie dziękujemy!!!

 
 

WYCHOWAWSTWA

 

Oddział Przedszkolny

 

Grupa przedszkolna – Joanna Uniżycka – Michalska, Kamila Głuszek

 

                                                    

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 

klasa I – Magdalena Nowakowska

klasa II – Renata Malanowska

klasa III – Teresa Dzieniszewska

klasa IV – Elżbieta Dzieniszewska

klasa V – Karol Aranowski, Marzena Knorps

klasa VI – Ewelina Moczkowska, Anna Gawska

klasa VII – Angelika Jackowska

klasa VIII - Krystian Bąkowski

 

Niepubliczne Gimnazjum

 

klasa III – Róża Szymańska

 

  

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

 

 

Uczniowski Klub Sportowy – Dawid Gmiński

 

 ORGANIZACJA DNIA

 

GODZ.

CZAS LEKCJI

CZAS  PRZERWY

 

7.30 – 8.15

 

1.

8.15 – 9.00

+ 10

2.

9.10 – 9.55

+ 10

3.

10.05 – 10.50

+ 20

4.

11.10 – 11.55

+ 10

5.

12.05 – 12.50

+ 10

6.

13.00 – 13.45

+ 10

7.

13.55 – 14.40

+ 5

8.

14.45 – 15.30

 


LEGITYMACJE SZKOLNE

 

Uczeń ma obowiązek posiadać legitymację szkolną. Niezbędne do wydania legitymacji jest zdjęcie o wymiarach 3,5x4cm. Prosimy o dokładne sprawdzanie wymiarów zdjęcia


OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

 

Zajęcia terapeutyczne i dodatkowe organizowane na terenie szkoły :

1.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna :

a)     zajęcia z psychologiem – Pani Magdalena Markowska

b)    zajęcia rewalidacyjne – Pani Róża Szymańska, Pani Anna Gawska, Pani Marzena Knorps

c)     zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – Pani Renata Malanowska, Pani Magdalena Nowakowska

d)    zajęcia logopedyczne – Pani Ewelina Moczkowska, Pani Magdalena Nowakowska

e)     zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne – Pani Alina Majkowska

f)      rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna – Pani Kamila Głuszek

g)     ZDW – Pani Róża Szymańska , Pani Ewa Chyżyńska, Pan Krystian Bąkowski , Pan Szymon Sędłak

2.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia :

a)     zajęcia z języka angielskiego – Pani Angelika Jackowska i Pani Ewelina Kulwicka  

b)    zajęcia z języka niemieckiego – Pani Joanna Karpińska

c)     zajęcia z chemii – Pani Ewa Chyżyńska

d)    zajęcia z biologii – Pani Elżbieta Dzieniszewska

e)     zajęcia z matematyki – Pan Szymon Sędłak

f)      zajęcia muzyczno – ruchowe – Pani Renata Malanowska i Pan Karol Aranowski

g)     zajęcia teatralne – Pani Teresa Dzieniszewska i Pan Karol Aranowski

h)    zajęcia sportowe – Pan Dawid Gmiński

i)       koło fletowe – Pani Renata Malanowska

j)       koło gitarowe – Pan Piotr Skarżyński

k)    koło keybordowe – Pan Karol Aranowski

l)       koło ortograficzne – Pani Róża Szymańska

m)  koło szachowe – Pan Szymon SędłakJESTEŚMY W INTERNECIE

 

Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia działań szkoły na www.facebook.pl/szkolagolkowo lub w wyszukiwarce zespół szkół w Gołkowie. Opiekunem strony jest p. Krystian Bąkowski

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.gim-golkowo.pl.tl/, na której można znaleźć aktualny plan lekcji i inne wiadomości dotyczące życia szkoły. Administratorem tej strony jest p. Aleksandra Czajkowska


KALENDARZ SZKOLNY

 

 

·        I semestr od 3 września do 11 stycznia / 18 tygodni/

·        II semestr od 28 stycznia do 21 czerwca 2019r. /21 tygodni /

·        Zimowa przerwa świąteczna                     -23 grudnia 2018r - 1 stycznia 2019r.

·        Zakończenie I semestru                             -11 stycznia 2019r /piątek/

·        Ferie zimowe                                             - 14  – 27 stycznia 2019r.

·        Wiosenna przerwa świąteczna                  - 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.

·        Egzamin gimnazjalny:- termin główny

o   część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. ( środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 – 60 min. ( max 80 min. )

- z zakresu języka polskiego – godz. 11.00 – 90 min. ( max 135 min. )

o   część matematyczno-przyrodnicza- 11 kwietnia 2019 r. ( czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00 – 60 min. ( max 80 min. )

- z zakresu matematyki - godz. 11.00 - 90 min. ( max 135 min. )

o   język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 r. ( piątek)

-  na poziomie podstawowym - godz. 9.00 – 60 min. ( max.80 min. )

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11.00 – 60 min. ( max 90 min. )

 

Termin dodatkowy :    3,4,5 czerwca 2019r.

Termin ogłoszenia wyników –  14 . 06.2019r. 

Termin wydania zaświadczeń – 21 czerwca 2019r.

 

·        Egzamin ósmoklasisty – termin główny :

- język polski  15  kwietnia 2019 r. ( poniedziałek, godz. 9.00) -  120 min. ( max. 180 min.)

- matematyka – 16  kwietnia 2019 r. ( wtorek, godz. 9.00 ) - 100 min. ( max. 150 min.)

- język obcy nowożytny - 17  kwietnia 2019 r. ( środa, godz. 9.00 ) 90 min. ( max. 135 min.)

 

Termin dodatkowy :   3,4,5 czerwca 2019r.

Termin ogłoszenia wyników –  14. 06.2019r. 

Termin wydania zaświadczeń – 21 czerwca 2019r.

 

·        Dni dodatkowe wolne od zajęć dyd-wych –2 maj (czwartek ), 2 listopad ( piątek ).

·        Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.. - 21 czerwca 2019/piątek/

·        Terminy rad pedagogicznych klasyfikacyjnych i plenarnych

o   Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej - 8 stycznia /wtorek/ 2019r.,  

o   12 czerwca /środa/ 2019r – II semestr

o   Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej – 24 czerwca /poniedziałek/ 2019r.

 

·        Termin zawiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem: 

 

o   I półrocze  – 7 grudnia 2018 r.

o   oceny przewidywane  do 21 grudnia 2019 r, ostatecznie do 4.01.2019r

o   II półrocze – 10  maja 2019 r,

oceny przewidywane do 24maja 2019 r, ostatecznie do 10.06.2019r

 

Terminy zebrań z rodzicami

20.09.2018 r./czwartek/ godz. 16.00 SP , 17.30 G

 

22.11.2018r./czwartek/godz. 16.00  SP, 17.30 G

 

10.01.2019r./czwartek/godz. 16.00 SP , 17.30 G

 

11.04 2019r./czwartek/godz.16.00 SP, 17.30 G

 

16.05.2019r./czwartek/godz. 16.00 SP , 17.30 G

  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1.     języka polskiego

2.     matematyki

3.     języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1.     języka polskiego

2.     matematyki

3.     języka obcego nowożytnego

4.     jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

WYDARZENIA

 

 

Osiągnięcia

Uczniowie klasy III gimnazjum uczestniczyli w dwudniowych warsztatach ekologicznych w Przysieku, w ramach projektu „Ku Przyszłości”  - 5-6 września 2018 r.

Uczniowie klas I-III w dniu 13 września 2018 r. uczestniczyli wyjeździe do Małego Leźna na Święto pieczonego ziemniaka. Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Marka Michalaków za wspaniałą zabawę i poczęstunek.

Dzięki uprzejmości Pana Huberta Urbańskiego mogliśmy dziś uczestniczyć w nagraniu programu Milionerzy TVN. Na wycieczkę do studia w Warszawie pojechali uczniowie klas V-VII i 3 gimnazjum, którzy w ubiegłym roku szkolnym zdobyli świadectwa z wyróżnieniami oraz angażowali się w pracę na rzecz szkoły.