Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Informator

INFORMATOR NR 03/2017/2018

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczne Gimnazjum

w Gołkowie

 

 

 

Gołkowo 26, 87-320 Górzno

kom. 509 329 449

www.gim-golkowo.pl.tl/ sp.gim.golkowo@op.pl

 

Dyrektor

Stanisław Seligmann

Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

Wicedyrektorzy:

Elżbieta Dzieniszewska (Szkoła Podstawowa)

Ewa Chyżyńska (Gimnazjum)

 

Sekretariat

Alina Majkowska

 

 

Biblioteka

Elżbieta Dzieniszewska

Psycholog

Magdalena Markowska

Logopeda

Magdalena Bartkowska

Ewelina Moczkowska

Pielęgniarka

Mirosława Belkiewicz

tel. 56 49 55 710

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia”
jest organizacją pożytku publicznego

 

Rozliczając swoje dochody za rok 2017r. każdy może  przekazać
1% podatku naszej szkole.

KRS nr 0000310716

cel szczegółowy: szkoła w Gołkowie

nr konta do wpłat: 62 9484 1150 2213 1301 6085 0003

Za dotychczasowe wpłaty wszystkim serdecznie dziękujemy!!!

 

 

 

 

WYCHOWAWSTWA

 

Oddział Przedszkolny

 

Grupa przedszkolna – Ewelina Kulwicka, Katarzyna Narodzonek

 

                                                    

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 

klasa I – Renata Malanowska

klasa II – Teresa Dzieniszewska

klasa III – Magdalena Bartkowska

klasa IV – Karol Aranowski i Marzena Knorps

klasa V – Ewelina Moczkowska

klasa VI – Angelika Jackowska, Anna Gawska

klasa VII – Krystian Bąkowski

 

Niepubliczne Gimnazjum

 

klasa II – Róża Szymańska

klasa III – Elżbieta Dzieniszewska

 

 

 

OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI SZKOLNYCH

 

 

PCK – Szymon Sędłak

Uczniowski Klub Sportowy – Dawid Gmiński

 

 

ORGANIZACJA DNIA

 

GODZ.

CZAS LEKCJI

CZAS  PRZERWY

 

7.15 – 8.00

+ 5

1.

8.15 – 9.00

+ 10

2.

9.10 – 9.55

+ 10

3.

10.05 – 10.50

+ 20

4.

11.10 – 11.55

+ 10

5.

12.05 – 12.50

+ 10

6.

13.00 – 13.45

+ 10

7.

13.55 – 14.40

+ 5

8.

14.45 – 15.30

 

 

 

LEGITYMACJE SZKOLNE

 

Uczeń ma obowiązek posiadać legitymację szkolną. Niezbędne do wydania legitymacji jest zdjęcie o wymiarach 3,5x4cm. Prosimy o dokładne sprawdzanie wymiarów zdjęcia

 

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

 

Zajęcia terapeutyczne i dodatkowe organizowane na terenie szkoły :

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – Pani Magdalena Markowska

2.Zajęcie rewalidacyjne – Pani Róża Szymańska, Pani Marzena Knorps, Pani Anna Gawska

3.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – Pani Renata Malanowska, Pani Magdalena Bartkowska

4. Zajęcia logopedyczne – Pani Ewelina Moczkowska, Pani Magdalena Bartkowska

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne – Pani Alina Majkowska

6. Rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna – Pani Kamila Głuszek

7. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze ( język polski i matematyka ) – nauczyciele prowadzący

 

Zajęcia dodatkowe :

 

1. Dodatkowy język angielski – Pani Ewelina Kulwicka i Pani Angelika Jackowska

2. Dodatkowy język niemiecki – przygotowanie do egzaminu – Pani

Joanna Karpińska

3. Koło teatralne – Pani Teresa Dzieniszewska i Pan Karol Aranowski

4. Zajęcia muzyczno – ruchowe – Pani Renata Malanowska i Pan Karol Aranowski

5. Koło fletowe – Pani Renata Malanowska

6. Koło gitarowe – Pan Piotr Skarżyński

7. Koło keybordowe – Pan Karol Aranowski

8. Koło sportowe – Pan Dawid Gmiński

9. Zajęcia rozwijające ( matematyka , chemia , biologia ) – Pani Ewa Chyżyńska , Pani Elżbieta Dzieniszewska, Pan Szymon Sędłak

10. Koło języka niemieckiego - Pani Joanna Karpińska

 

JESTEŚMY W INTERNECIE

 

Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia działań szkoły na www.facebook.pl/szkolagolkowo lub w wyszukiwarce zespół szkół w Gołkowie. Opiekunem strony jest p. Krystian Bąkowski

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.gim-golkowo.pl.tl/, na której można znaleźć aktualny plan lekcji i inne wiadomości dotyczące życia szkoły. Administratorem tej strony jest p. Aleksandra Czajkowska

 

 

KALENDARZ SZKOLNY

 

·        Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 czerwca 2018 r.

·        I semestr od 4 września do 19 stycznia / 20 tygodni /

·        II semestr od 22 stycznia do 22 czerwca 2018r. / 21 tygodni /

·        Zakończenie I semestru                             -19 stycznia 2018r /piątek/

·        Ferie zimowe                                   - 12 – 25 luty 2018r.

·        Wiosenna przerwa świąteczna                  - 29 marzec – 3 kwiecień 2018r.

·        Egzamin gimnazjalny: - termin główny

o   część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. ( środa )

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11.00

o   część matematyczno-przyrodnicza- 19 kwietnia 2018 r. ( czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

- z zakresu matematyki - godz. 11:00

o   język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. ( piątek )

-  na poziomie podstawowym - godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

 

Termin dodatkowy :  4 , 5, 6 czerwca 2018r.

Termin ogłoszenia wyników – 15. 06.2018r. 

 

·        Zakończenie rocznych zajęć dyd-wych - 22 czerwca 2018r.

 

Dni dodatkowe wolne od zajęć dyd-wych – 30 kwiecień ( poniedziałek),  2 maj (środa ), 4 maj ( piątek ), 1 czerwiec ( piątek po Bożym Ciele)

 

Terminy rad pedagogicznych klasyfikacyjnych i plenarnych

·        Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej - 16 stycznia /wtorek/ 2018r.,                                                                                                                            
19 czerwca/wtorek/ 2018r.

·        Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej - 25 czerwca /poniedziałek/ 2018r.

 

Termin zawiadomienia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem: 

 

·        II półrocze – 22  maja 2018 r,

oceny przewidywane do 5czerwca 2018 r, ostatecznie do 17.06.2018r.

 

Terminy zebrań z rodzicami

18.01.2018r./czwartek/godz. 16.00 SP , 17.30 G

12.04 2018r./czwartek/godz.16.00 SP, 17.30 G

17.05.2018r./czwartek/godz. 16.00 SP , 17.30 G

 

Najlepsi uczniowie  Niepublicznej Szkoły Podstawowej
 i Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie
średnia 4,75 i powyżej – I półrocze 2017/2018

 

Imię i nazwisko ucznia

klasa

średnia ocen

ocena zachowania

Kucińska Julia

II

Oceny opisowe

Jakubowska Amelia

II

Żbikowska Oliwia

III

Rucińska Dominika

III

Lichnerowicz Arkadiusz

III

Jackowski Kacper

III

Kleinowski Jacek

III

Wesołowski Marcin

IV

5,09

wzorowe

Majkowska Patrycja

IV

4,82

wzorowe

Bartnicki Karol

V

4,90

bardzo dobre

Rynecki Dawid

V

4,81

wzorowe

Sylwia Trędowicz

VI

5,00

wzorowe

Majkowska Marta

II

4,88

wzorowe

Kwella Michał                          

III

5,00 

wzorowe

Śmigiecka  Weronika               

III

5,00

wzorowe

Rucińska Angelika                    

III

4,77

wzorowe

 

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów za Wyniki
w Nauce, stypendium wypłacane jest  uczniom klas IV-VII
i gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen wyższą lub równą 4,75

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

 

100 % FREKWENCJI

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Zieliński Miłosz

I

Ratkowski Szymon

III

Serowski Bartosz

III

Majkowska Patrycja

IV

Mijakowski Paweł

IV

Badaczewski Maciej

V

Światkowski Krystian

VI

Zieliński Bartosz

VI

Ratkowski Mateusz

III gim

Przybyłowski Dawid

III gim

 

KONKURSY

 

 

nazwa konkursu

imię i nazwisko opiekuna

imię i nazwisko uczniów

rezultaty

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z chemii - etap  wojewódzki

Ewa Chyżyńska

Michał Kwella

 

Finalista

Etap gminny konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

Wychowawcy klas, rodzice

KATEGORIA PRZEDSZKOLA

Jagoda Jakubowska

Natalia Lewandowska

KATEGORIA KL. 1 – 3

Oliwia Żbikowska

Arkadiusz Lichnerowicz

KATEGORIA KL. 4 – 6

Paweł Mijakowski

KATEGORIA KL. 7 i GIMNAZJUM

Kamil Ptaszyński

Joanna Żbikowska

Alicja Sekulska

Najlepsze prace zostały  nagrodzone i przekazane do dalszych eliminacji powiatowych

 

 

WYDARZENIA

 

 

Osiągnięcia

6 grudnia w szkole odbyły się mikołajki. Uczniowie uświetnili uroczystość występem wokalno-artystycznym. Pod koniec spotkania do wszystkich uczniów przybył z workiem wypełnionymi prezentami Święty Mikołaj-to był najbardziej oczekiwany moment uroczystości. Podczas spotkania ze Świętym Mikołajem każdy miał możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia.

 

W niedzielę 14 stycznia na zaproszenie ks. kanonika Krzysztofa Wojnowskiego, uczniowie z kółka teatralnego i tanecznego zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Jastrzębiu.

W niedzielę 21 stycznia, na godz. 11.30 dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III zaprosiły swoich Dziadków i Babcie na wspólne kolędowanie Zaprezentują przygotowany program artystyczny.

 

19 stycznia 2018 r. – warsztaty przyrodnicze – „Dokarmianie ptaków” dla wszystkich uczniów SP i gimnazjum.

23 stycznia 2018r. odbędzie się pokaz sokolniczy – prezentacja wraz z pokazem żywych ptaków. Koszty zostaną pokryte z funduszy rady rodziców.

 

2 lutego n2018 r. – Dyskoteka dla uczniów klas IV-VII SP i gimnazjum

 

Zbiórka dla schroniska „Reksio”

 

Koło dziennikarskie i Samorząd Uczniowski organizują zbiórkę karmy dla psów i kotów
oraz środków czystości i zabawek.

 

Wydarzenia w oddziale przedszkolnym:

 

 1. Dnia 7 grudnia 2018r. mieliśmy przyjemność odwiedzić schronisko „REKSIO”
  w  Brodnicy. Celem wycieczki było przekazanie zebranej suchej karmy, puszek i koców oraz innych potrzebnych rzeczy dla podopiecznych tego schroniska, w ramach akcji,  jaka została zorganizowana wśród przedszkolaków. Głównym założeniem akcji było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania już od najmłodszych lat gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom.
 2. Dnia 12 grudnia 2018r. dzieci z naszego przedszkola zgodnie z przedświąteczną tradycją upiekły pyszne świąteczne pierniczki, które zostały skonsumowane podczas wigilii klasowej.
 3. Dnia 15 grudnia dzieci uczestniczyły w świątecznych warsztatach mydlarskich dzięki uprzejmości pani Agnieszki Hila. Zajęcia polegały na samodzielnym wykonaniu przez dzieci kostek kolorowego mydła z gliceryny o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach.  Dzieci miały okazję poznać wiele niesamowitych zapachów różnych przypraw, takich jak ziele angielskie, pieprz, laska cynamonu, kardamon, gałka muszkatołowa itp.
 4. Dwie dziewczynki z naszego przedszkola Jagoda Jakubowska i Natalia Lewandowska zostały wyróżnione w konkursie plastycznym pod tytułem „Zapobiegajmy pożarom”. Serdecznie gratulujemy.
 5. Dnia 22 grudnia 2017r. w naszej szkole odbyły się jasełka pod kierunkiem pani Teresy Dzieniszewskiej. Swój debiut miały również nasze dzieci ze starszej grupy: Michał Borkowski (Pinokio), Jagoda Jakubowska (Małgosia), Jakub Renkel (Jaś), Aleksandra Stawicka (Czerwony Kapturek) i Julia Filipska (Calineczka).
 6. Dnia 9 stycznia 2018r. została wysłana nasza opowieść oraz rysunki dzieci, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Bajka w podróży”, promująca czytelnictwo
  i kreatywność dzieci. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracy między placówkami przedszkolnymi działającymi na terenie Polski, dając w końcowym efekcie serię bajeczek napisanych przez przedszkolaków.
 7. Od 5 stycznia w każdy piątek, o godzinie 13.55 – 14.40 na dużej sali gimnastycznej odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci (grupa starsza).
 8. Dnia 21 stycznia w niedzielę odbędzie się występ z udziałem przedszkolaków na Dzień Babci i Dziadka. Serdecznie wszystkich gości zapraszamy.

Opracowała: Ewelina Kulwicka

 

 

Zabawa karnawałowa dla dzieci z klas I-III, oddziału przedszkolnego i młodszych zamieszkałych w okolicy.

 

9 lutego 2018 r. od godz. 10.00 wszyscy najmłodsi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w balu przebierańców  połączonym
z sesją zdjęciową.

Cennik:

- album z trzema okienkami  na trzy zdjęcia (w całości, "od pasa", grupowe), cena 32 zł za komplet

- dziecko z rodzeństwa 24 zł za komplet

- zdjęcie osobno 12 zł.

Dodatkowo podczas zdjęć przeprowadzenie zabawy karnawałowej
z grami, konkursami i drobnymi nagrodami dla dzieci.