Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Kadra nauczycielska

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Aranowski Karol

Rytmika/ Muzyka/ Plastyka/ Zajęcia techniczne/ Edukacja dla bezpieczeństwa/Geografia

Bąkowski Krystian

Język polski/ Historia i społeczeństwo

Chyżyńska Ewa

Fizyka/ Chemia/Matematyka

Dzieniszewska Elżbieta

Przyroda/ Biologia/ Biblioteka

Dzieniszewska Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Gawska Anna

Nauczyciel wspomagający/ Rewalidacja

Głuszek Kamila

Edukacja przedszkolna/Rehabilitacja ruchowa

Gmiński Dawid

Wychowanie fizyczne

Jackowska Angelika

Język angielski

Karpińska Joanna

Język niemiecki

Knorps Marzena

Nauczyciel wspomagający/ Rewalidacja

Kulwicka Ewelina

Język angielski

Majkowska Alina

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne / Doradztwo zawodowe

Malanowska Renata

Edukacja wczesnoszkolna/ Rytmika/  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Markowska Magdalena

Psycholog

Moczkowska Ewelina

Religia/ Logopedia/ Wychowanie do życia w rodzinie

Nowakowska Magdalena

Edukacja wczesnoszkolna/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/ Logopedia

Pesta Monika

Zajęcia komputerowe

Sędłak Szymon

Matematyka

Skarżyński Piotr

Historia i społeczeństwo

Szymańska Róża

Język polski/ Rewalidacja

Uniżycka - Michalska Joanna

Edukacja przedszkolna / Informatyka