Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Kadra nauczycielska

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Szymańska Róża

Język polski/ Rewalidacja

Bąkowski Krystian

Język polski/ Historia i społeczeństwo

Jackowska Angelika

Język angielski

Karpińska Joanna

Język niemiecki

Uniżycka - Michalska Joanna Informatyka

Dzieniszewska Elżbieta

Przyroda/ Biologia/ Biblioteka

Chyżyńska Ewa

Fizyka/ Chemia

Gmiński Dawid

Wychowanie fizyczne

Moczkowska Ewelina

Religia/ Logopedia/ Wychowanie do życia w rodzinie

Aranowski Karol

Rytmika/ Muzyka/ Plastyka/ Zajęcia techniczne/ Edukacja dla bezpieczeństwa/Geografia

Malanowska Renata

Edukacja wczesnoszkolna/ Rytmika/  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dzieniszewska Teresa

Edukacja wczesnoszkolna

Skarżyński Piotr

Historia i społeczeństwo

Bartkowska Magdalena

Edukacja wczesnoszkolna/ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne/ Logopedia

Sędłak Szymon

Matematyka

Kulwicka Ewelina

Edukacja przedszkolna/ Język angielski

Głuszek Kamila

Rehabilitacja ruchowa

Narodzonek Katarzyna

Edukacja przedszkolna

Gawska Anna

Nauczyciel wspomagający/ Rewalidacja

Knorps Marzena

Nauczyciel wspomagający/ Rewalidacja

Markowska Magdalena

Psycholog