Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Plan lekcji IV - VII

UWAGA! PLAN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE

 

Klasa 4 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 

 Koło sportowe

 

 

1

Religia

Plastyka

Matematyka

Język polski

Matematyka

2

Wychowanie fizyczne

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

Matematyka

Język angielski

3

Matematyka

Matematyka

Język angielski

Język angielski

Religia

4

Muzyka

Język polski

Przyroda

Wychowanie fizyczne

Godzina wychowawcza

5

Język polski

Przyroda

Język polski

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka

Język polski

6

Zajęcia komputerowe/ Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo

Koło sportowe

Hala / Koło językowe – język angielski

7

Koło fletowe

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne / Zajęcia komputerowe

 Zajęcia dydatyczno- wyrównawcze- język polski

 

Hala

8

 

 

 

 

Hala

Klasa 5 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

Koło sportowe

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 Koło matematyczne

 

 

1

Przyroda

Religia

Wychowanie fuzyczne

Religia

Historia i społeczeństwo

2

Matematyka

Język polski

Matematyka

Język polski

Matematyka

3

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Język polski

Zajęcia techniczne

Język polski

4

Język polski

Matematyka

Język angielski

Matematyka

Godzina wychowawcza

5

Język angielski

Plastyka

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Przyroda

6

Historia i społeczeństwo

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

Przyroda

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka

Hala / koło językowe – język angielski

7

Zajęcia komputerowe

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

Hala

8

 

 

 

 Koło sportowe

Halaklasa 6 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 Koło sportowe

 

 

 

 

1

Matematyka

Język polski

Przyroda

Matematyka

Język angielski

2

Zajęcia komputerowe

Przyroda

Religia

Muzyka

Zajęcia techniczne

3

Język polski

Plastyka

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Język polski

4

Historia i społeczeństwo

Religia

Język polski

Przyroda

Godzina wychowawcza

5

Wychowanie fizyczne

Historia i społeczeństwo

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Matematyka

6

Język angielski

Matematyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Język polski

Hala / koło językowe – język angielski

7

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawczne- matematyka

 

 

Hala

8

Zajęcia korekcyjno- komensacyjne

 

 

 Koło sportowe

Hala
 

Klasa 7 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 

 

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

1

Język angielski

Biologia

Język angielski

Geografia

Chemia

2

Geografia

Chemia

Fizyka

Religia

Historia

3

Fizyka

Język niemiecki

Język niemiecki

Matematyka

Matematyka

4

Matematyka

Język polski

Matematyka

Język polski

Godzina wychowawcza

5

Historia

Matematyka

Język polski

Biologia

Język polski

6

Język polski

Religia

Muzyka

Język angielski

Hala / Koło językowe – język angielski

7

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Plastyka

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

Hala

8

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka

Wychowanie fizyczne

 

Hala