Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Plan lekcji - gimnazjum

UWAGA! PLAN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE


klasa 2 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

Koło keyboard

 

 Koło dziennikarskie

Koło gitarowe

1

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Fizyka

Biologia

2

Chemia

Język niemiecki/ Język angielski

Plastyka

Historia

Język polski

3

Język angielski/ Informatyka

Historia

Chemia

Matematyka

Geografia

4

Informatyka/ Język angielski

Język angielski/ Język niemiecki

Język polski

Język polski

Godzina wychowawcza

5

Wiedza o społeczeństwie

Język polski

Język niemiecki/ Język angielski

Zajęcia techniczne

Matematyka

6

Język polski

Biologia

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Hala/ Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

7

Religia

Religia

Język angielski/ Język niemiecki

Wychowanie fizyczne

Hala

8

Wychowanie fizyczne

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawczne- matematyka

Hala
Klasa 3 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 Koło keyboard

 

Koło dziennikarskie

Koło gitarowe

1

Historia

Język angielski/ Język niemiecki

Religia

Biologia

Język polski

2

Język polski

Język polski

Język niemiecki/ Język angielski

Matematyka

Fizyka

3

Geografia

Fizyka

Język polski

Historia

Matematyka

4

Chemia

Matematyka

Chemia

Religia

Biologia

5

Matematyka

Język niemiecki/ Język angielski

Matematyka

Język polski

Geografia

6

Wychowanie fizyczne

Zajęcia artystyczne

Język angielski/ Język niemiecki

Godzina wychowawcza

Hala

7

Język angielski

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie fizyczne

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka/ Język angielski

Hala

8


Wychowanie fizyczne

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Hala