Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Samorząd - SP

SZKOŁA PODSTAWOWA

Pan Dawid Gmiński - opiekun

Sylwia Trędowicz – przewodnicząca

Magdalena Żbikowska – zastępca

Maria Śmigiecka – skarbnik