Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

1% dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kuźnia


1 % dla
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
„Kuźnia”
 
                   
Informacja
 
 
Rozliczając swoje dochody każdy może  przeznaczyć 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Korzystając z  powyższego prawa można wskazać konkretnie komu ofiarujemy pomoc
i uczestniczyć w akcji: „1% dla mojej szkoły”.
Stowarzyszenie założone przez rodziców i sympatyków szkoły pod nazwą: 
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” jest organizacją pożytku publicznego:
 
 
 
KRS nr 0000310716
CEL SZCZEGÓŁOWY: SZKOŁA W GOŁKOWIE
 
 
Jego celem jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum
w Gołkowie.
Chcąc przekazać część podatku na pomoc naszym placówkom za pośrednictwem w/w Stowarzyszenia należy:
1.      wpisać w odpowiedniej rubryce formularza PIT numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000310716 i wyliczoną kwotę,
2.      niżej wpisać: szkoła w Gołkowie,
3.      zaznaczyć wyrażenie zgody na obrót danymi osobowymi.
Pozyskane środki mogą być wydatkowane na dowolny cel poprawiający jakość edukacji młodzieży
w naszej szkole i organizację działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej na rzecz społeczności lokalnej.
W imieniu naszych wychowanków i rodziców dziękujemy za okazaną pomoc.