Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Rada Rodziców

Przewodniczący:          Zielińska Iwona

Z-ca przewodniczącej:        Ratkowska Grażyna

Sekretarz / Skarbnik:  Gąsiorowska Kamila

Członkowie:              Glazik – Radojewska Anna

                                       Figlewska Monika

                                       Kucińska Marzena

                                       Majkowska Alina

                                       Przybyłowska Agnieszka                     

Renkiel Barbara

Rogowska Agnieszka