Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Rada Rodziców

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

 

Przewodniczący:                  Szewczyk  Justyna

Z-ca przewodniczącej:        Majkowska Alina

Sekretarz                              Nadolska Milena

Skarbnik:                              Sternicka Beata

Członkowie:                         Lichnerowicz Anna

                                              Jakubowska Iwona

                                             Gołkowska Justyna

                                             Kołodziejska Anna        

     Renkel Barbara

     Michalak Anna