Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Rekrutacja


Druki formularzy dla rodziców zgłaszających dziecko do szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną.
Prośby prosimy kierować na adres e-mail szkoły. 
W zakładkach można zapoznać się z kwestionariuszami