Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie:

Pani Marzena Knorps
Pan Dawid Gmiński

Julia Skarżyńska – przewodnicząca

Arkadiusz Lichnerowicz – zastępca

Zuzanna Kucińska – skarbnik