Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka połączona z otrzęsinami 30.09.2013r.