Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Plan lekcji 0 - III

UWAGA! PLAN MOŻE JESZCZE ULEC ZMIANIE


klasa O 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 

 

 

 

1

Edukacja przedszkolna

Język angielski

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

2

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna / Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Język angielski

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

3

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Rytmika

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

4

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

5

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Zajęcia korekcyjno - komensacyjne / Edukacja przedszkolna

Religia

6

 Religia

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna

7

 

 

 

 

 

klasa 1 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 

 

 

 

1

Koło teatralne

Wychowanie fizyczne

Edukacja muzyczna

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia muzyczno-ruchowe

2

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka

Edukacja plastyczna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Język angielski

6

 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- język polski

7

 

 

 

 

 
Klasa 2 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 

 

 

 

1

Koło teatralne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja plastyczna

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia muzyczno- ruchowe

2

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

3

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

4

Wychowanie fizyczne

Zajęcia komputerowe

Wychowanie fizyczne

Edukacja muzyczna

Język angielski

5

Religia

Religia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawczne- język polski

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- matematyka

Wychowanie fizyczne

6

Język angielski


 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

7

 

 

 

 

 Klasa 3 2017-2018

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 

Koło sportowe

 

 

1

Koło teatralne /  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Zajęcia muzyczno- ruchowe

2

Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Religia

3

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

4

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja muzyczna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Zajęcia komputerowe / zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

-/ Zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja plastyczna

6

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- język polski

Koło sportowe

 

7

 

 

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne /-

 

8