Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Plan lekcji IV - VIII

Klasa 4 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 koło matematyczne

 koło sportowe

 

 

1

Przyroda

Język polski

Język angielski grupa 2

Matematyka

Matematyka

2

Religia

Matematyka

Język polski

Zajęcia techniczne

Język polski

3

Matematyka

Historia

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Godzina wychowawcza

4

Język polski

Muzyka

Matematyka

Język polski

Wychowanie fizyczne

5

Zajęcia komputerowe / Język angielski

Zajęcia komputerowe / Język angielski

Religia

Plastyka

Język angielski grupa 1

6

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

Wychowanie fizyczne

Historia

Przyroda

Hala

7

koło sportowe

Przyroda

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski

Hala

8

 

 

 

 

Hala 
Klasa 5 2018/2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

koło keyboard

koło matematyczne

  koło sportowe

 Koło język niemiecki / Logopedia

 

1

Geografia

Matematyka

Historia

Język angielski

Biologia

2

Zajęcia komputerowe / język angielski

Język angielski / zajęcia komputerowe

Religia

Język polski

Język polski

3

Religia

Muzyka

Język polski

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

4

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Matematyka

Matematyka

Godzina wychowawcza

5

Historia

Język polski

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Matematyka

6

Język polski

Język angielski grupa 2

Biologia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka

Hala

7

Język angielski grupa 1

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski /
koło sportowe

gimnastyka korekcyjna

 Gimnastyka korekcyjna

Hala

8

 

 

 

 Koło sportowe

Halaklasa 6 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 koło matematyczne

  koło sportowe

 Zajęcia rewalidacyjne

 Logopedia

1

Język angielski

Język angielski

Język polski

Język polski

Historia i społeczeństwo

2

Przyroda

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Religia

3

Matematyka

Matematyka

Zajęcia techniczne

Matematyka

Matematyka

4

Język polski

Język polski

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Godzina wychowawcza

5

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Przyroda

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka

Język polski

6

Wychowanie fizyczne

zaj. rozw. komp. em. społeczne

Matematyka

zajęcia komputerowe

Hala

7

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

koło sportowe

 Religia

 

Hala

8

 koło sportowe

 

 Wychowanie do życia w rodzinie

 Koło sportowe

Hala
 


Klasa 7 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 koło matematyczne

  koło sportowe


 

1

Język niemiecki

Fizyka

Biologia

Język niemiecki

Język polski

2

Język polski

Język polski

Język angielski

Matematyka

Matematyka

3

Geografia

Wychowanie fizyczne

Język polski

Chemia

Język angielski

4

Język angielski

Matematyka

Religia

Geografia

Godzina wychowawcza

5

Chemia

Religia

Matematyka

Biologia

Fizyka

6

Historia

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Język polski

Hala

7

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Plastyka

Zajęcia komputerowe

Hala

8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka / koło spotrowe

 logopedia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski

 Historia

Hala


Klasa 8 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 koło matematyczne

  koło sportowe


 

1

Język polski

Wychowanie fizyczne

Chemia

Matematyka

Matematyka

2

Geografia

Matematyka

Biologia

Język niemiecki

Historia

3

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język polski

Chemia

4

Geografia

Język polski

Język polski

Fizyka

Godzina wychowawcza

5

Matematyka

Fizyka

WOS

WOS

Język polski

6

Historia

Język niemiecki

Religia

EDB

Hala

7

Wychowanie fizyczne

Religia

Matematyka

Biologia

Hala

8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski

 Wychowanie fizyczne

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka

zajęcia komputerowe

Hala