Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Plan lekcji IV - VIII

Klasa 4 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 koło matematyczne

 koło sportowe

 

 

1

Przyroda

Język polski

Język angielski grupa 2

Matematyka

Matematyka

2

język angielski

Matematyka

Język polski

Zajęcia techniczne

Język polski

3

Matematyka

Historia

Matematyka

Zajęcia komputerowe / Język angielski

Godzina wychowawcza

4

Język polski

Muzyka

wychowanie fizyczne

Język polski

Wychowanie fizyczne

5

Religia

Zajęcia komputerowe / Język angielski

Przyroda

Plastyka

Język angielski grupa 1

6

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

Wychowanie fizyczne

Historia

Przyroda

Hala

7

Religia

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski

Hala

8

 

 

 

 

Hala 
Klasa 5 2018/2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

koło keyboard

koło matematyczne

  koło sportowe

 Koło język niemiecki / Logopedia

 

1

Religia

Matematyka

Historia

Język angielski

Biologia

2

Historia

Język angielski / zajęcia komputerowe

Język polski

Język polski

Język polski

3

Geografia

Muzyka

Biologia

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

4

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Plastyka

Matematyka

Godzina wychowawcza

5

Zajęcia komputerowe / Język angielski

Język polski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Matematyka

6

Język polski

Język angielski grupa 2

Religia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka

Hala

7

Język angielski grupa 1

 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski /
koło sportowe

gimnastyka korekcyjna

 Gimnastyka korekcyjna

Hala

8

 

 

 

 Koło sportowe

Halaklasa 6 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 koło matematyczne

  koło sportowe

 Zajęcia rewalidacyjne

 Logopedia

1

Język angielski

Język angielski

Język polski

Język polski

Historia i społeczeństwo

2

Przyroda

Muzyka

Przyroda

Język angielski

Przyroda

3

Matematyka

Matematyka

Plastyka

Matematyka

Matematyka

4

Język polski

Język polski

Religia

Wychowanie fizyczne

Godzina wychowawcza

5

Wychowanie fizyczne

Religia

Zaj. techniczne

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka

Język polski

6

Historia i społeczeństwo

zaj. rozw. komp. em. społeczne / zaj. komputerowe gr. 2

Matematyka

zajęcia komputerowe 1 gr.

Hala

7

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- język polski

 

wychowanie fizyczne

 

Hala

8

 koło sportowe

 

 

 Koło sportowe

Hala
 


Klasa 7 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 koło matematyczne

  koło sportowe


 

1

Geografia

Fizyka

Biologia

Język niemiecki

Język polski

2

Chemia

Język polski

Język angielski

Matematyka

Matematyka

3

J. niemiecki

Wychowanie fizyczne

Język polski

Chemia

Język angielski

4

Język angielski

Matematyka

Matematyka

Geografia

Godzina wychowawcza

5

J. polski

Biologia

zaj. komputerowe

Fizyka

Religia

6

matematyka

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Język polski

Hala

7

Historia

Religia

Plastyka

wychowanie fizyczne

Hala

8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka / koło spotrowe

 logopedia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski

 Historia

Hala


Klasa 8 2018-2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

 

 koło matematyczne

  koło sportowe


 

1

Język polski

Język niemiecki

Chemia

Matematyka

Matematyka

2

Geografia

Matematyka

Religia

Język niemiecki

Historia

3

Język angielski

Język angielski

Język angielski

Język polski

Chemia

4

Biologia

Język polski

Język polski

Fizyka

Godzina wychowawcza

5

Historia

Fizyka

WOS

WOS

Język polski

6

Wychowanie fizyczne

Biologia

zaj. komputerowe

Geografia

Hala

7

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Matematyka

EDB

Hala

8

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - język polski

 Religia

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze - matematyka

wychowanie fizyczne

Hala